Get Adobe Flash player

 

DOTACJE NA INNOWACJE


Projekt ISKIP, czyli Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów to uniwersalny system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoczesnego rozpoznawania kształtu pojazdu (samochód osobowy, dostawczy, TIR itd.) oraz jego marki.
System ISKIP składa się z dwóch, w pełni kompatybilnych członów:

-  sieci Autonomicznych Punktów Pomiarowych, instalowanych głównie na drogach tranzytowych;

-  Centralnego Systemu Statystycznego.

Działanie Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów

Krok 1
POBRANIE OBRAZU POJAZDU
Każdy z Autonomicznych Punktów Pomiarowych wyposażony jest w kamerę stale monitorującą przejeżdżające pojazdy.
Krok 2
ANALIZA OBRAZU
Zainstalowane na terminalach oprogramowanie, umożliwia określenie w czasie rzeczywistym wszystkich cech niezbędnych do identyfikacji obrazu zapisanego przez kamerę (numeru tablicy rejestracyjnej, rodzaju/marki oraz koloru pojazdu).
Krok 3
PRZEKAZANIE DANYCH
Zebrane dane trafiają z Automatycznych Punktów Pomiarowych do Centralnego Systemu Statystycznego. Transfer ten odbywa się za pośrednictwem połączenia internetowego lub GPRS.
Krok 4
WERYFIKACJA DANYCH
Centralny System Statystyczny dokonuje obliczeń oraz porównania danych z poszczególnych punktów pomiarowych.
Krok 5
PRZEKAZYWANIE DANYCH
Dane z systemu w postaci syntetycznych raportów są automatycznie przesyłane do odbiorców.

Geneza

Projekt nowoczesnego systemu wspomagającego identyfikację pojazdów jest odpowiedzią na liczne potrzeby społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i polityczne. Najważniejsze, spośród czynników mających bezpośredni wpływ na powstanie projektu ISKIP, to:
- zapotrzebowanie na automatyczne punkty pomiarowe, pozwalające tworzyć pogłębione statystyki ruchu drogowego (natężenie, rodzaj pojazdów, kierunki przemieszczania itp.)
- kierunki rozwoju infrastruktury drogowej, ujęte w wizjach nakreślanych przez wiodące organizacje europejskie, zakładają powstawanie systemów zwiększających bezpieczeństwo. ISKIP doskonale wpisuje się w te założenia.

Przykłady tworzonych w UE wizji rozwojowych poruszających problematykę dróg i transportu:

ERTRAC Vision 2020
Opracowanie Europejskiego Komitetu Doradczego ds. BadaÅ„ w Dziedzinie Transportu Drogowego. Organ ten przedstawił‚ kompleksową wizję dotyczącą:
-  rozwoju transportu osób i towarów,
-  bezpieczeństwa i ochrony użytkowników dróg,
-  konkurencyjności projektów i systemów produkcji.
Co ważne, podkreślono tu szczególną rolę systemów automatycznego rozpoznawania pojazdów.


FEHRL Vision 2025

Wizja dotycząca głównych dróg oraz ich eksploatacji, zaproponowana przez Forum Europejskich Drogowych Laboratoriów Badawczych. Przedstawiono w niej m.in. potencjalne korzyści płynące ze stosowania inteligentnych systemów drogowych.

Projekt Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP w pełni realizuje wszystkie szczegółowe cele Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.