Get Adobe Flash player

Prace projektowe

 

Fazy realizacji projektu

1. Opracowanie modelu Autonomicznego Punktu Pomiarowego.
2. Połączenie algorytmów rozpoznawania tablic rejestracyjnych z identyfikacją marki, rodzaju/modelu oraz koloru pojazdu.
3. Opracowanie systemu weryfikującego rozpoznane dane.
4. Opracowanie narzędzi statystycznych
5. Testy w warunkach rzeczywistych.
6. Przygotowanie i wdrożenie do produkcji.
7. Komercjalizacja opracowanego rozwiązania.