Get Adobe Flash player

Wnioskodawcą ISKIP jest konsorcjum, któremu przewodniczy Instytut Badawczy Dróg i Mostów – wiodąca placówka badawcza w zakresie telematyki.

Lider konsorcjum

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, podlegający Ministerstwu Infrastruktury, jest od wielu lat wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej (kategoria I wśród instytutów naukowych).
Do dyspozycji IBDiM pozostaje:
-    12 akredytowanych laboratoriów badawczych zajmujących się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym;
-    ponad 100 osób (w tym ponad 20 z tytułem profesora, doktora habilitowanego lub doktora) tworzących doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naukową.
Korzystając z własnego, szerokiego zaplecza badawczego, a także współpracując z innymi ośrodkami w Polsce i zagranicą – IBDiM jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego projektu, w każdej jego fazie.

Członek konsorcjum

Neurosoft jest spółką założoną przez absolwentów i byłych pracowników Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy ścisłej współpracy ze środowiskami Akademickimi, firma prowadzi prace badawcze w zakresie algorytmów, technologii i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. W obszarze zadań, jakich podejmuje się spółka, leży m.in. przetwarzanie i rozpoznawanie elementów obrazów i zdjęć cyfrowych. Ta wiedza i doświadczenie pracowników Neurosoftu są niezwykle cennym wkładem na każdym etapie realizacji projektu ISKIP.

Cel projektu

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP ma na celu przede wszystkim automatyzację obliczeń statystycznych związanych z ruchem pojazdów.

W chwili obecnej, główne cele badawcze projektu to samouczący się algorytm nowego typu, a także rozwiązania techniczne i programistyczne związane z pobieraniem oraz przetwarzaniem danych.

Projekt wpisuje się zapotrzebowanie krajowe (np. krajowe pomiary ruchu) i europejskie (m.in. COST 804 - SHANTI - Survey Harmonisation with New Technologies Improvement).